Monumenten

Enschede is niet rijk aan historische monumenten die ouder zijn dan honderd jaar. De monumenten, zowel rijksmonumenten als gemeentelijke monumenten, dateren hoofdzakelijk uit het interbellum.

Het zijn met name de villa’s van de textielfabrikanten die die status hebben gekregen. Hun bijdrage aan de Enschedese architectuur is van monumentale betekenis geweest, zowel letterlijk als figuurlijk.

Maar ook het geestelijk leven heeft het nodige aan monumenten nagelaten. Zo zijn er de kerken en natuurlijk de synagoge die in 1917 werd ontworpen door K.P.C. de Bazel. De Bazel ontwierp ook voor fabrikantenfamilie Menko enkele kenmerkende villa’s die tot monument zijn verklaard. Naast particuliere huizen en religieuze gebouwen zijn er ook enkel publieksgebouwen die de status van monument bezitten. Zo zijn het stadhuis, de incassobank Amsterdam en het V&D-gebouw rijksmonumenten. En zijn het postkantoor en het stationsgebouw gemeentelijke monumenten. Dat geldt ook voor het pompstation van architect Sybold van Ravesteyn aan de Gronausestraat.