Landschap

Het landschap is in Twente een identiteitsbepalend element. Beroemd en tot ver buiten de regio geliefd, is het coulisselandschap met de houtwallen, de essen en typische architectuur van de Twentse boerderijen.

Toch is het landschap een door de eeuwen heen ontwikkeld erfgoed dat meer is dan alleen een verzameling van - door eenzijdig ontwikkelde historici vastgestelde - streekeigen beeldtaal. Het landschap heeft een historie met een ontwikkeling die door de gebruikers door de tijd heen is vastgelegd.

In die geschiedenis is in de laatste eeuw veel gebeurd wat invloed heeft gehad en nog heeft op het landschap. Daarmee is gezegd dat het begrip identiteit geen statisch maar een dynamisch begrip is. In het stedelijk gebied van Enschede is ook hier en daar sprake van landschap en ook daar is ontwikkeling in te herkennen. Zo is de campus van Universiteit Twente een uniek studielandschap dat destijds in de jaren zestig een primeur was in Nederland. Heel anders is het Volkspark dat van een particulier grondbezit is overgegaan in een voor de Enschedese bevolking vrij toegankelijk stadspark met Engelse allure. Weer anders zijn de bleken in de wijk Roombeek. Hier is het landschap ontworpen als rustplekken en een ruimte voor gedenken en herdenken.

Tot de in deze context genoemde landschappen worden ook de particuliere tuinen gerekend die bij enkele grote woonhuizen en villa’s behoren, zoals Hoge Boekel en Huize Salomonson.