Architectuur

De architectuur in Enschede heeft een relatief korte geschiedenis. De verwoestingen van de stad door stadsbranden en oorlogsgeweld hebben weinig oude architectuur achtergelaten. Een enkel historisch gebouw, zoals de Grote Kerk is nog bewaard gebleven.

De textielindustrie heeft dankzij de welvarende textielfabrikanten een impuls gegeven die veel bijzondere architectuur heeft opgeleverd zoals de fraaie bakstenen fabrieksgebouwen en luxe en rijk gedetailleerde villa’s.

Pas in de tijd dat heel Nederland te maken kreeg met een opleving van de belangstelling voor architectuur, gemarkeerd door de eerste architectuurnota in 1991, is ook in Enschede de architectuur meer in de picture gekomen. Maar echte aandacht kreeg de architectuur pas met het aantreden van wethouder Roelof Bleker die zich in zijn eerste ambtsperiode heeft ingezet voor een hoge kwaliteit, zowel in stedenbouwkundig als in architectonisch opzicht van het weer op te bouwen Roombeek. Dat vijftig procent van de woningbouw in deze wijk met particulier opdrachtgeverschap ontwikkeld is, geeft aan dat de bevolking oog heeft voor kwaliteit. Dat is een bemoedigend signaal waar Enschede ook in de toekomst haar voordeel mee kan doen, want de nationale en internationale aandacht voor de architectuur in Enschede is sinds 2000 enorm toegenomen.