Architectuur

De architectuur in Enschede heeft een relatief korte geschiedenis. De verwoestingen van de stad door stadsbranden en oorlogsgeweld hebben weinig oude architectuur achtergelaten. Een enkel historisch gebouw, zoals de Grote Kerk is nog bewaard gebleven.
Lees verder >

Landschap

Het landschap is in Twente een identiteitsbepalend element. Beroemd en tot ver buiten de regio geliefd, is het coulisselandschap met de houtwallen, de essen en typische architectuur van de Twentse boerderijen.
Lees verder >

Monumenten

Enschede is niet rijk aan historische monumenten die ouder zijn dan honderd jaar. De monumenten, zowel rijksmonumenten als gemeentelijke monumenten, dateren hoofdzakelijk uit het interbellum.
Lees verder >

Stedenbouw

De stedenbouw in Enschede heeft een bijzondere geschiedenis. Na de laatste grote stadsbrand op 7 mei 1862, is de stad in rap tempo herbouwd volgens het oude stratenpatroon. Het aantal inwoners nam rond 1900 enorm toe door de groei van de textielindustrie. De verwoestingen van de tweede wereldoorlog hebben vervolgens weer een nieuwe stedenbouwkundige opgave gegeven.
Lees verder >