Woonlandschap Het Brunink

Locatie Tussen de Groot-Bruninkstraat, Buurserstraat en Geesinkweg
Architect Divers
Jaar 2002-2011
Bouwstijl Divers: Hedendaags / Traditioneel
Opdrachtgever Particulier

Aan de zuidzijde van Enschede is in 2002 gestart met de aanleg van een bijzondere nieuwe woonwijk, het woonlandschap Het Brunink. Onder de slogan “landelijk wonen aan de stadsrand” hadden particuliere opdrachtgevers de kans om in eigen beheer een fraaie vrijstaande woning te realiseren, aan de rand van de bebouwde kom en in directe nabijheid van het landgoed Groot Brunink.

Het woonlandschap ligt als een lange schil onder de wijk Wesselerbrink en wordt begrensd door de Buurserstraat, Gesinkstraat en de Groot Bruninkstraat. Het gebied grenst aan de ecologische hoofdstructuur van de Bruninksbeek, de Brunink Es en het landgoed Groot Brunink. Deze landschapswaarden zijn als uitgangspunt genomen voor het ruimtelijk ontwerp van de wijk. Het basisplan bestaat uit een robuust ruimtelijk casco dat is opgebouwd uit een “stadsrandzone” en een groen/blauw raamwerk. De stadsrandzone is het overgangsgebied van de bebouwde kom naar het landschap en staat in verbinding met het Wesselerbrinkpark. Hier zijn verschillende recreatieve routes aangelegd. Het groen/blauw raamwerk wordt gevormd door bestaande landschapselementen, zoals de hoeves, essen, houtwallen en beken, aangevuld met een fijnmazig netwerk van sloten, houtsingels en meanderende beken.

In dit ecologische raamwerk zijn zes woonvelden van gemiddeld twee hectare gesitueerd, met drie “woonsferen”. De eerste twee oostelijk gelegen velden hebben het thema “beekwonen” meegekregen, de centraal gelegen velden “eswonen” en de westelijke velden “hoevenzwermen”. In totaal worden in verschillende fases 180 royale kavels vrijgegeven tussen de 550 en 1500 vierkante meter. Op veld 5 hebben de kavels een oppervlakte van maarliefst 4500 vierkante meter. Het karakter van de Twentse bebouwing in het buitengebied gold als inspiratiebron voor de beeldkwaliteit van de woningen, echter zonder deze direct te kopiëren. Er is gestreefd naar individuele, onder architectuur gebouwde huizen met een landelijk karakter.