Twekkelerveld

Locatie Tussen de spoorlijn, Hengelosestraat, Olieslagweg en de wijk Rigtersbleek
Jaar 1955
Bouwstijl Stempelwijk
Opdrachtgever Gemeente Enschede, Licht lucht en ruimte, De Goede Woning, Patrimonium, Ons Huis, eigen Haard

Na de Tweede Wereldoorlog heerste er in heel Nederland grote woningnood en werden er in hoog tempo nieuwe wijken gebouwd. Ook in Enschede, waar men eveneens te maken had met een snel groeiend inwoneraantal door de bloeiende textielindustrie, zijn verschillende naoorlogse wijken te vinden. Een voorbeeld hiervan is het Twekkelerveld, gelegen aan de westzijde van de stad, tussen de spoorlijn, de Hengelosestraat, de Olieslagweg en de wijk Rigtersbleek

Twekkelerveld werd in de jaren ’50 aangelegd en omvatte de bouw van uiteindelijk ruim dertienhonderd woningen. Het stratenpatroon is aangelegd volgens het zogenaamde ‘stempelwijk’-principe en kenmerkt zich door een ritmische herhaling. De wijk onderscheidt zich qua vormgeving van andere naoorlogse wijken, door de karakteristieke in roodbruine baksteen opgetrokken flats met glazen trappenhuizen en rode pannendaken. Met de bouw van deze flats werd in Enschede voor het eerst in vier woonlagen gebouwd. Verder bevinden zich in de wijk laagbouw woningen, een winkelcentrum met daarboven appartementen (1956), een kerk (1957) en scholen.

Begin jaren ’90 begonnen delen van de wijk in verval te raken. Om deze verloedering tegen te gaan werd in 1992 de ‘Stichting Twekkelerveld 2040’ opgericht. De gemeente plande een algemene herinrichting van de wijk waarbij verschillende vernieuwing- en renovatiewerkzaamheden zijn gestart. Het winkelcentrum, omsloten door de Van Heekstraat, Algolstraat, Zonstraat en Maanstraat, is gerenoveerd door woningbouwvereniging Domijn. Hierbij wordt ook een nieuwbouw gerealiseerd met een zeven verdiepingen tellende woontoren, een ontwerp van Beltman architecten uit Enschede. Ook is er aan de Maanstraat een nieuw woon-zorgcomplex gebouwd. Een groot deel van de portiekflats is gesloopt en vervangen door eengezinswoningen. De groenstrook langs de spoorlijn is heringericht als wijkpark naar een ontwerp van bureau Zijaanzicht uit Arnhem, waarbij een crossbaan en skatepark zijn aangelegd.