Stroinkslanden

Locatie Zuidoost Enschede
Architectenbureau Bureau Van Embden, Delft / Bureau voor architectuur en stedenbouw Van Tijen, Boom, Posno en Van Randen, Rotterdam
Bekend van Samuel Joshua van Embden / Van Tijen, Boom, Posno en Van Randen
Jaar 1971-1984
Bouwstijl Bloemkoolwijk / Structuralisme
Opdrachtgever Gemeente Enschede / Diverse woningbouw-verenigingen

Stroinkslanden is een typische bloemkoolwijk uit de jaren ’70. Deze wijken worden gekenmerkt door kronkelende paden en hofjes, waardoor ze van bovenaf gezien op een bloemkool lijken. De wijk is vernoemd naar het Erve ’t Stroink, dat bij de aanleg van de wijk bewaard is gebleven.

Stroinkslanden is gebouwd om aan de groeiende bevolking van Enschede woonruimte te bieden. In 1960 werd door het bureau van Samuel Joshua van Embden een uitbreidingsplan voor Enschede ontworpen, met daarin de aanleg van drie nieuwe woonwijken aan de zuidkant van de stad. Stroinkslanden was één van deze wijken. De wijk is tussen 1971 en 1984 in meerdere fasen aangelegd. Gestart werd met de wijk ‘zuid’, gelegen langs de Broekheurnerring en de Knalhutteweg. Dit deel van de wijk is gebouwd in opdracht van De Volkswoning, naar een ontwerp van het bureau voor architectuur en stedenbouw Van Tijen, Boom, Posno en Van Randen uit Rotterdam. De wijk werd gebouwd volgens nieuwe stedenbouwkundige opvattingen, die een reactie waren op de rechtlijnige en grootschalige woonwijken die na de oorlog zijn gebouwd. Met de introductie van kronkelige straten en woonerven wilde men ontmoeting, menging, variatie en kleinschaligheid bewerkstelligen. Stroinkslanden kreeg naast deze gevarieerde straataanleg, een speelse afwisseling van woningtypes, waaronder drive-in woningen, rijenwoningen, galerijflats, en hoogbouwflats. Ook werden in de wijk parkeerpleinen, groenzones en voorzieningen aangelegd, waaronder een winkelcentrum, basisscholen, sporthal, wandelpark, stadsbus, en wijkcentrum.

Stroinkslanden Noord is qua oppervlakte een stuk groter dan zuid en is opgedeeld in de gebieden ‘oost’ en ‘west’. Deze wijk is tot stand gekomen door een samenwerking van de gemeente Enschede met het bouwnijverheidbedrijf Van Egteren. De wijk wordt in het zuiden begrensd door de Zuid Esmarkerrondweg en in het noorden door de Tijplaatsweg en heeft een minder kronkelige structuur dan ‘zuid’. In het gebied stonden verschillende villa’s, die bij de aanleg van de wijk gespaard zijn gebleven. In deze wijk zijn onder meer bungalows, patiowoningen en vrijgezellenflats gebouwd.

In Stroinkslanden Zuid zijn in totaal 2075 woningen gebouwd, in Noordoost 1379 en in noordwest 937. Hiervan bestaat ongeveer 75% uit laagbouw en 25% uit hoogbouw. Het jongste deel van Stroinkslanden ligt langs de noordrand, tegen de A35 en langs de oostzijde. Hier overheersen twee-onder-eenkappers en in het uiterste oosten van de wijk vrij liggende villa’s. In de wijk zijn veel oude houtwallen terug te vinden, die groene buffers vormen tussen de straten De wijk wordt in het zuiden begrensd door het landgoed het Smalenbroek, met bossen, beekjes, een park en stukken oud coulisselandschap.

Na jaren van verloedering is eind jaren ’90 gestart met renovatie- en vernieuwingswerkzaamheden van de wijk. Onderdeel van deze werkzaamheden is een nieuw wijkcentrum in Zuid, met daarin een ‘brede school’. Sinds 2007 kent de wijk Stroinkslanden weer een wijkorgaan, het Bewonersteam Stroinkslanden (BTS). Onder de naam ‘Stroinkslanden 2015’ zijn er door de gemeente Enschede en woningcorporatie De Woonplaats verschillende projecten gestart om de leefbaarheid van de wijk te verbeteren. Het uiteindelijke doel is om van Stroinkslanden de ‘avontuurlijkste wijk van Enschede’ te maken. Een nieuwe groen- en waterstructuur, spannende speelplekken, culturele variatie, veiligheid, noaberschap, goed onderwijs en kansen voor zelfontplooiing zijn hierbij speerpunten.