Stadsveld en Zwering

Locatie West Enschede
Jaar Stadsveld jaren 50 en 60 / Zwering jaren 90
Opdrachtgever Gemeente Enschede

Stadsveld is een wederopbouwwijk uit de jaren ’50 en ’60 en ligt aan de zuidwestkant van de stad. De wijk werd gebouwd als een uitbreiding op de tuinwijk Pathmos en bestaat uit verschillende buurtjes. In de jaren ’90 werd aan de westzijde een nieuwe uitbreidingswijk gerealiseerd: het Zwering.

Al voor de oorlog werden er ten zuidwesten van de wijk Pathmos verschillende complexen met lage erkerwoningen gebouwd. Na de oorlog werd deze bouw voortgezet in de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk. Het stratenplan is in feite een voortzetting van de bestaande stad en heeft geen vooraf gedefinieerd patroon. Als brede ontsluitingsweg werd de Haaksbergerstraat aangelegd en in het midden van de wijk fungeren twee bouwblokken als winkelcentrum. In de jaren zestig werden er in Stadsveld vooral duplexwoningen en portiekflats gebouwd. Een deel van deze flats werd in de jaren ’90 weer gesloopt om plaats te maken voor laagbouw. Deze saneringswerkzaamheden waren nodig vanwege de matige bouwtechnische toestand van de bestaande woningen. In 1993 werd het Stadsveld gepromoveerd tot sociale vernieuwingsbuurt en werden plannen gemaakt voor een grootschalige herstructurering. In 2003 werd besloten om het hart van de wijk aan te pakken. Het winkelcentrum is opgeknapt en woningcorporatie Domijn bouwde enkele moderne wooncomplexen en een gezondheidscentrum, waaronder het Stadsvelde en Louwesvelde.

Het Zwering werd in de jaren '90 ten westen van het Stadsveld gebouwd en wordt van de wijk gescheiden door een groenzone. In deze zone zijn drie boerderijen en enkele houtwallen gehandhaafd. De bebouwing van deze uitbreidingswijk bestaat voornamelijk uit koopwoningen, waaronder rijtjeswoningen en vrijstaande woningen. De vormentaal kenmerkt zich door een grote diversiteit aan bouwvolumes, dakvormen en kleuren.