Medisch Spectrum Twente

Locatie Koningsplein 1
Architectenbureau IAA Architecten (Enschede), VDNDP Bouwingenieurs (Amsterdam)
Bekend van Grolsch Veste, IJsbaan, Go Planet, Kantoor IAA, Saxion Hogeschool
Jaar 2001-2015
Bouwstijl Hedendaags
Opdrachtgever RvB Medisch Spectrum Twente

Het MST is in 1995 ontstaan uit een fusie tussen de ziekenhuizen van Enschede, Denekamp, Oldenzaal, Losser en Haaksbergen en behoort tot de grootste niet-academische ziekenhuizen van Nederland. In 2001 is er een start gemaakt met de nieuwbouw en uitbreiding van het ziekenhuis, naar een masterplan van IAA Architecten.

Het oude ziekenhuis is gebouwd in de jaren zeventig en bestaat uit twee aparte gebouwen aan de Haaksbergerstraat en het Ariensplein die via een externe loopbrug met elkaar in verbinding staan. Bij de herstructurering is het ziekenhuis volledig geconcentreerd op de locatie Haaksbergerstraat en zal de locatie aan het Ariensplein verdwijnen. De gebouwen in de zuidwesthoek van het terrein zijn gehandhaafd en aan de noordoostzijde is een uitbreiding gerealiseerd. Om deze te kunnen verwezenlijken is tussen de Koningstraat en Borneostraat een rij panden gesloopt, evenals een deel van de oude poliklinieken.

Het architectonisch ontwerp van de nieuwe uitbreiding is gebaseerd op de principes van de “Healing Environment”, met als belangrijkste kenmerken de toepassing van veel natuurlijk licht, een vrij uitzicht, een aangenaam kleurgebruik, geluidreducerende materialen en een overzichtelijke plattegrond en logistiek. De toepassing van deze principes heeft geresulteerd in een sculpturaal vormgegeven L-vormig gebouw van zeven verdiepingen, dat wordt getypeerd door een horizontale ritmiek van glasstroken die langs de gehele gevellengte lopen. De noordgevel is zelfs volledig opgetrokken in glas. Om de toevoer van daglicht nog verder te versterken zijn op het dak rijen met daklichten geplaatst. De plattegrond van het ziekenhuis is gebaseerd op de vorm van een hand: vanuit een enorm atrium strekken zich gangen uit door het gebouw, waartussen zich de verschillende afdelingen met een eigen medisch specialisme bevinden.

Centraal op het terrein is in 2009 een vrouw-kind kliniek gerealiseerd. In dit ellipsvormige gebouw zijn de afdelingen gynaecologie en kindergeneeskunde ondergebracht. Evenals bij het nieuwe hoofdgebouw is ook hier het ontwerp gebaseerd op de ideeën van de Healing Environment en is de gevel opgebouwd uit brede glasstroken.

Het Ziekenhuis biedt het plaats aan achthonderd bedden. Uniek voor Nederland is dat er enkel eenpersoonskamers worden gerealiseerd. Een rolband van 205 meter verbindt de Van Heekparkeergarage met het MST.