Lasonderkerk

Locatie Lasondersingel 102
Architect Jan en Theodorus Frederik Stuyvinga
Architectenbureau J. en Th. Stuyvinga, Zeist
Bekend van Raadhuis Zeist
Jaar 1927
Bouwstijl Scandinavisch geïnspireerd
Opdrachtgever De Kerkvoogdij der Nederduitsch Hervormde Gemeente te Enschede
Bijzonderheden Rijksmonument

In opdracht van de Kerkvoogdij der Nederduitsch Hervormde Gemeente te Enschede werd in 1927 aan de Lasondersingel een kerk gebouwd. De broers Jan en Theodorus Frederik Stuyvinga uit Zeist maakten het ontwerp voor de kerk, in een bijzondere op Scandinavische architectuur geïnspireerde stijl. De eerste steen werd in juli 1927 gelegd door Maria Catharina Briët en Jan Herman Alexander van Heek.

De Lasonderkerk heeft een kruisvormige plattegrond, met aan de noordzijde de toren met ingangsportaal. Op de kruising van de beuken is een zeshoekig ventilatietorentje geplaatst, met een koperen schilddakje. De kerk heeft gevels met steunberen, opgetrokken in een roodbruine steen. De steile zadeldaken zijn met grijze pannen gedekt. De eenvoudige toren heeft aan vier zijden vergulde wijzerplaten met daarboven een met spitsbogen opengewerkte top met een tentvormige spits. In de toren hangt een door F. en P. Hemony gegoten klok, afkomstig uit de door brand verwoeste Wijnhuistoren in Zutphen. De ingangspartij heeft een spitsboogvormige opening die wordt omlijst met zandsteen. Op de sluitsteen staat het opschrift: "de handelingen der apostelen". Aan weerszijden van de deur is een lantaarn geplaatst, op een natuurstenen sokkel met een reliëf van duiven en een zwaan. Deze zijn evenals het beeldhouwwerk boven de ingang gemaakt door L.E. Beyerman. De oost- en westgevel hebben vensters met zandstenen kozijnen, die zijn bezet met glas-in-loodramen met bijbelse taferelen. J. Veldhuis van het Delftse glasatelier ’t Prinsenhof ontwierp deze ramen, in een beweeglijke stijl met kleine stukjes gekleurd glas. De blinde zuidgevel is voorzien van een schoorsteen. Tegen de oostgevel is een raadszaal aangebouwd met een zadeldak.

Het sobere interieur van de kerk heeft evenals het exterieur Scandinavische invloeden en is in de loop der tijd vrijwel ongewijzigd gebleven. De wanden zijn wit gestuukt en hebben een lambrisering van metselwerk. De gewelven zijn met schroten betimmerd. Het beeldhouwwerk aan de kansel en de orgelkas is van Joh. H. Schreuder uit Amsterdam.

De Lasonderkerk ligt tegenover het Rijksmuseum Twenthe en wordt omringd door een gazon met grote eiken. Het gebouw is nu in gebruik bij de Nederlandse Gereformeerde Kerk. In 2006 is door Paul van der Jeugd Architecten uit Enschede een uitbouw gerealiseerd achter de kerk.