Klooster ’t Larinksticht en De Wonne

Locatie Noorderhagen 25
Architect H.J. Wennekers (1868), Wytze Patijn (2010)
Architectenbureau KuiperCompagnons (Rotterdam)
Jaar 1868 / 2010
Bouwstijl Neogotisch / Uitbouw: Hedendaags
Opdrachtgever Gerardus Larink

’t Larinksticht is een klooster in de binnenstad van Enschede, gelegen aan de Minkgaarde tegenover het Muziekcentrum. Het ommuurde complex dat is vernoemd naar stichter Gerardus Larink werd in 1868 gebouwd naar een ontwerp van architect H.J. Wennekers. Het klooster, destijds het liefdesgesticht St. Jacobus, werd bediend door de zusters van de O.L. Vrouwe uit Amersfoort. Sinds het laatste kwart van de 20e eeuw is het klooster in gebruik door de woon- en leefgemeenschap De Wonne. In 2010 werd het klooster uitgebreid met een nieuwbouw naar ontwerp van architect Wytze Patijn.

Het compacte kloostercomplex is opgetrokken in neogotische vormen en bestaat uit verschillende bouwdelen, die rond een centraal gesitueerde kapel met toren zijn gegroepeerd. Centraal bevdint zich een kapel, met tegen de oostzijde (aan de Minkgaarde) een van oorsprong verdiepingloos bouwdeel met een entreepartij. Dit gedeelte is later verhoogd met twee verdiepingen onder plat dak. Aan de zuidzijde staat een laag en langgerekt bouwdeel onder zadeldak, en aan de noordzijde een rechthoekig bouwdeel van twee verdiepingen onder een groot zadeldak. Langs de Harry Banninkstraat liep oorspronkelijk ook nog een vleugel van twee bouwlagen, maar hiervan is enkele jaren geleden het grootste gedeelte gesloopt. Het kloostercomplex is opgetrokken in rode baksteen boven een grijze plint en heeft detailleringen in schoonmetselwerk. De daken zijn belegd met grijze pannen.

In het klooster dat op 2 juni 1869 werd geopend waren een handwerkschool voor meisjes en een bewaarschool gevestigd. Aan de voorzijde van het gebouw bevonden zich de lokalen voor het basisonderwijs, ook wel de “dubbeltjesschool” genoemd, de achterzijde bood plaats aan het voortgezet onderwijs ofwel de “kwartjesschool”. Deze namen verwijzen naar het bedrag dat de leerlingen meebrachten om de lessen te bekostigen. Op de verdieping waren de kamers van de zusters ondergebracht. 

In 2010 is het Larinksticht uitgebreid met een nieuwbouw langs de zuidwestzijde van het terrein. Deze uitbreiding is gerealiseerd ter compensatie van de noordvleugel, die is opgeofferd om visueel ruimte te creëren voor het in 2008 geopende Muziekkwartier. Bij de bouwwerkzaamheden dienden de gevels en daken van twee laat 19e eeuwse panden aan het Noorderhagen behouden te blijven. De gemeente schreef een prijsvraag uit in 2006, die werd gewonnen door voormalig Rijksbouwmeester Wytze Patijn, destijds werkzaam bij KuipersCompagnons. Het ontwerp omvatte de bouw van twee forse nieuwbouwblokken van drie bouwlagen aan weerszijden van de bestaande panden. Deze bakstenen volumes met platte daken hebben een sterk hedendaags karakter en herbergen drie appartementen, twintig gastenkamers en twee winkelruimten. Op de hoek van de Minkgaarde en Noorderhagen worden de nieuwbouw en het klooster verbonden door een transparant volume waarin de nieuwe hoofdentree is ondergebracht. Door de transparantie van deze entree is het historische wandelpad visueel intact gebleven.