Keuringsdienst van Waren Blijdensteinlaan

Locatie Blijdensteinlaan
Architect H.G. Mos
Bekend van Toenmalige directeur gemeentewerken
Jaar 1923
Bouwstijl Expressionisme Amsterdamse School
Opdrachtgever Gemeente Enschede, diverse woningbouwverenigingen

Het voormalige pand van de Keuringsdienst van Waren aan de Blijdensteinlaan is opgetrokken in een expressionistische baksteenarchitectuur, verwant aan de Amsterdamse School. Het pand is in 1923 gebouwd en is waarschijnlijk ontworpen door de toenmalige directeur gemeentewerken van Enschede, de heer H.G. Mos. Het gebouw bood plaats aan een laboratorium waar destijds het voedsel voor de bevolking van Enschede werd gekeurd.

Het complex van twee bouwlagen op een rechthoekige plattegrond is opgetrokken in baksteen onder een schilddak. De symmetrische voorgevel is verdeeld in vijf traveeën. Het middenrisaliet is drie traveeën breed en kenmerkt zich door de hoogopgaande gevel en de vierkante vensters geplaatst tussen lisenen voorzien van schoonmetselwerk. Karakteristiek is de teruggeplaatste entree onder een gemetselde rondboog met sluitsteen, met daarboven de tekst ‘Keuringsdienst van Waren’. De grote vierkante vensters zijn bij een renovatie voorzien van witte kunststof kozijnen. De achtergevel is eveneens verdeeld in vijf traveeën en wordt gekenmerkt door het middenrisaliet van één travee dat verschillende kleine vensters heeft tussen lisenen en schoonmetselwerk in de topgevel. Rechts hiervan bevindt zich een tweede ingang onder gemetselde rondboog. Aan weerszijden is het pand uitgebouwd met een vierkante erker over twee verdiepingen. Later is in de noordoosthoek een eenvoudige vierkante bakstenen aanbouw gerealiseerd.

Toen het gebouw dienst deed als laboratorium bevonden zich verschillende ruimten in het pand voor het wegen en testen van voedingsmiddelen, waaronder een weegkamer, een bergplaats voor glas en chemicaliën, een laboratorium, een donkere kamer, een scheikundige kamer, een stankruimte, een spoelkamer en zuurkasten. Ook bood het gebouw plaats aan kamers voor de keurmeesters en de directeur. Het interieur was voorzien van massieve en bewerkte houten deuren, lambriseringen en balustrades. Gelijktijdig met het laboratorium werd een conciërgewoning met garage gerealiseerd.

Vandaag de dag is de voormalige Keuringsdienst van Waren in gebruik als woongebouw. In de jaren ’90 werd het pand verbouwd door woningbouwvereniging Ons Huis en zijn er verschillende appartementen in het gebouw gerealiseerd.