Johanneskerk Twekkelo

Locatie Twekkelerweg 110
Architect Jan de Groot en K. Wijma
Architectenbureau Uitbreiding 2009: Bob-dhw, Markelo
Jaar 1951 / 2009
Opdrachtgever Protestantse Gemeente Enschede, Gemeente Enschede

Het Johanneskerkje is een landelijk gelegen kerkgebouw in het buurtgenootschap Twekkelo aan de westzijde van Enschede. De zaalkerk werd in 1951 gebouwd op initiatief van de Armenstaat en biedt sindsdien plaats aan de diensten van de Protestantse Gemeente Enschede. De kerk naar een ontwerp van de architecten Jan de Groot en K. Wijma is in 2009 uitgebreid met een cultuurhuis.

De kleine zaalkerk heeft een rechthoekige plattegrond en is opgetrokken in rode baksteen onder een met donkere pannen belegd schilddak. Centraal op het dak staat een met donkere leien bekleed torentje met spits. Het symmetrische gebouw heeft in de beide zijgevels drie hoge staande glas-in-lood vensters onder een klein dak en één vierkant glas-in-lood venster. In de achtergevel is één staand glas-in-lood venster geplaatst. De vensters tonen de beeltenis van Bijbelse figuren. De entree bevindt zich rechts in de westgevel en is voorzien van een dubbele toegangsdeur met zes ronde vensters. Een witte houten constructie gedekt met transparante platen biedt de bezoekers beschutting. Links van de entree staat met sierletters op de gevel ‘Johannes kerk’, met daaronder de Latijnse tekst ‘ut omnes unum’, wat ‘dat ze allen één mogen worden’ betekent.

In 2009 is aan de noordoostzijde van de kerk een aanbouw gerealiseerd die plaats biedt aan het ‘Kulturhus Johanneskerk Twekkelo’. Dit rechthoekige bijgebouw is eveneens opgetrokken in rode baksteen onder een donker schilddak en is voorzien van ruitvensters met aan weerszijden groene luiken. Het interieur van de kerk is vrijwel onveranderd sinds de bouw in 1950. Wel zijn de oorspronkelijke banken vervangen door honderd knopstoelen met een rieten zitting. Het orgel is in 1982 gebouwd door de firma B.A.G. Orgelmakers (Gebr. Hoogendoorn) te Enschede.

Door het teruglopende kerkbezoek besloten de kerken van Usselo, Boekelo en Twekkelo te fuseren en wordt er nog één keer in de vijf weken een kerkdienst gehouden in de Johanneskerk. Daarnaast wordt het gebouw voor verschillende doeleinden gebruikt, waaronder de bijeenkomsten van de Vereniging Behoud Twekkelo. Sinds april 1998 is de Johanneskerk een buitenlocatie van de gemeente Enschede voor het voltrekken van het burgerlijk huwelijk. Sindsdien is het sfeervol gelegen kerkje uitgegroeid tot een populaire trouwlocatie.