Helmerhoek

Locatie Tussen A35, Broekheurnering, Helmerstraat, Helmerhoekweg
Architect Jan Astrego (stedenbouwkundig ontwerp)
Architectenbureau Stedenbouw Gemeente Enschede
Jaar 1983-1998
Opdrachtgever Gemeente Enschede

In de jaren ’60 is aan de zuidkant van Enschede gestart met de bouw van drie grote woonwijken, als antwoord op de constant groeiende bevolking van de stad. Na de realisatie van de Wesselerbrink en Stroinkslanden werd in 1983 gestart met de bouw van de Helmerhoek. Door de veranderde denkbeelden in het stedenbouwkundig denken van die tijd is de wijk totaal anders van opzet dan de naastgelegen wijken. In plaats van een rechtlijnig stratenplan wordt de wijk gekenmerkt door kronkelende straten, die de wijk met zo’n 9.000 inwoners een dorps karakter geven. Het stedenbouwkundig ontwerp is afkomstig van Jan Astrego, destijds stedenbouwkundige bij de gemeente Enschede.

De wijk is genoemd naar het erve De Helmer en wordt omringd door het Twentse landschap. Ten zuiden ligt het recreatiegebied Het Rutbeek. Dit in combinatie met het vele openbare groen geeft de Helmerhoek een groen karakter. Opvallend is de aanwezigheid van water, zoals de beek aan de oostzijde van de wijk die twee grote vijvers met elkaar in verbinding stelt. Een grote geluidswal scheidt de wijk van de rest van de stad. Deze zorgt er enerzijds voor dat de wijk zeer rustig is, anderzijds is er hierdoor geen visuele verbinding met de stad en heeft de wijk het karakter van een kleine vesting.

Vanaf de Broekheurnering lopen drie centrale ontsluitingswegen de wijk in, die zich vertakken tot kleine kronkelende straten. Door de vele pleintjes en plantsoenen heerst er een intiem karkater. Dwars door de wijk loopt een busbaan die zorgt voor een snelle verbinding met het centrum van Enschede. Centraal liggen het winkelcentrum en buurtcentrum. De wijk telt vijf basisscholen. De bebouwing bestaat voornamelijk uit eengezinswoningen in rijen en twee-onder-een-kap-woningen. Deze zijn gebouwd met een eenvoudige vormentaal en opgetrokken in gele of rode baksteen met rode of donkere kappen.