Havengebied

Locatie Havengebied
Jaar Jaren 90
Opdrachtgever Gemeente Enschede

Het Havengebied is een belangrijk industriegebied voor de stad Enschede, waar nog veel traditionele bedrijvigheid te vinden is. Op ruim tweehonderd hectare zijn ruim driehonderd ondernemingen gevestigd, die samen zesduizend arbeidsplaatsen verschaffen. Het gebied kampt met verouderingsproblemen en in 2005 is door de gemeente een Masterplan opgesteld, met als doel de binnenhaven nieuw leven in te blazen. In 2010 werd deze eerste aanzet opgevolgd door het actieplan “Op volle kracht vooruit”, met daarin de plannen voor de herstructurering van het gebied.

Het havengebied ligt aan het Twentekanaal aan de westzijde van de stad en wordt ten zuiden begrensd door de Westerval, ten westen door de Auke Vleerstraat en ten oosten door de spoorlijn Enschede-Hengelo. In het gebied bevinden zich veel grootschalige bedrijven die zich bezighouden met de verwerking van ruwe bulkgoederen tot halffabricaten. Voorbeelden hiervan zijn Vredestein, Sesam, Orion Beton en Pilkington. Ook zijn in het gebied een betoncentrale, papiercentrale en rioolwaterzuivering gevestigd. De haven wordt door deze bedrijven gebruikt als loshaven en in beperkte mate als laadhaven.

Hoewel het gebied verouderd is, biedt het volop potentie om te worden getransformeerd naar een moderne economische zone. De haven heeft een centrale ligging in Twente en een goede infrastructurele ontsluiting via het kanaal, de spoorweg en de Rijksweg A35. De ruime stedenbouwkundige opzet biedt nog volop uitbreidingsmogelijkheden en ook is het mogelijk om de zwaardere milieucategorieën rond de haven te faciliteren.

In het actieplan “Op volle kracht vooruit” zijn verschillende richtlijnen opgenomen om het gebied aan te pakken. Voorbeelden hiervan zijn de – reeds voltooide – vernieuwing van de openbare ruimte aan de binnenhaven, het intensiever en vooral efficiënter gebruik van de bedrijfsterreinen, het uitbaggeren van het water, het verbeteren van de kades en beschoeiingen en het aanleggen van nieuwe kades. Ook werkt de gemeente in samenwerking met de ondernemers aan de visuele kwaliteit van de fabriekscomplexen.