Hardick & Seckel

Locatie Kuipersdijk 192

Aan de zuidzijde van de binnenstad van Enschede ligt de wijk Getfert, een typisch voorbeeld van een laat 19e eeuwse arbeiderswijk met een afwisselende bebouwing van woningen en bedrijven. In totaal zijn er meer dan driehonderd bedrijven in de wijk gevestigd. Aan de noordzijde neemt het Medisch Spectrum Twente een belangrijke plaats in, de zuidzijde wordt gekarakteriseerd door het bedrijventerrein Hardick & Seckel, vernoemd naar de vroegere textielfabriek die er jarenlang gevestigd was. Het complex is gesitueerd tussen de Bleekweg, Getfertweg en Sumatrastraat, met de hoofdingang aan de Kuipersdijk.

Het bedrijf Hardick & Seckel ontstond aan het einde van de 19e eeuw uit een fusie tussen een zijdefabriek en een fabrikant van producten van paardenhaar. Na een succesvolle periode in de eerste helft van de twintigste eeuw moest het bedrijf, evenals de vele andere textielfabrieken in Enschede, door de groeiende concurrentie in het buitenland de deuren sluiten. Het complex was jarenlang in gebruik door verschillende lokale bedrijven, waarna het uiteindelijk in onbruik raakte. In 1984 werd het terrein op initiatief van de gemeente en met subsidies van de Europese Unie gerenoveerd en getransformeerd tot een “bedrijvencentrum”. Het complex bestond uit drie hoofdgebouwen, verdeeld in verschillende kantoorunits en opslagruimten.

In 1997 werd door de gemeente en plan gelanceerd om het bedrijvencentrum te sluiten en het gebied te herontwikkelen. Hierbij zou geen ruimte zijn voor bedrijvigheid. Na weerstand van de lokale ondernemers werd besloten deze functie alsnog te behouden en in 2001 werden enkele aanpassingen aan het complex uitgevoerd. Omdat het bedrijvencentrum verliesgevend zou zijn werd in 2006 opnieuw een plan gelanceerd voor de herinrichting van het gebied. Hierbij wordt de bedrijfsfunctie behouden maar aangevuld met woningbouw. Centraal op het terrein zijn circa twintig bedrijfskavels vrijgegeven en langs de randen wordt een veertigtal woningen gerealiseerd. Door deze functiemix van wonen en werken wordt de bedrijvigheid die de wijk sinds jaar en dag typeert behouden, terwijl wordt tegelijkertijd een impuls wordt gegeven aan het leefklimaat in de wijk.