G.J. Van Heekpark

Locatie Minister de Savornin Lohmanlaan, kruispunt Singel
Architect Petrus Hermannus Wattez
Bekend van Zoon van Dirk Wattez (Volkspark) / Van Lochemsbleekpark / Tuindorp ’t Lansink Hengelo / Landhuis Hooge Boekel
Jaar 1918
Opdrachtgever Gerrit Jan van Heek
Bijzonderheden Rijksmonument

In 1918 werd aan de noordwest kant van Enschede het G.J. Van Heekpark geopend, een schenking van de Enschedese textielfabrikant Gerrit Jan van Heek aan de bewoners van de stad. Hiermee volgde hij het voorbeeld van zijn broer Hendrik Jan van Heek, die 1872 het Volkspark aan de stad schonk. Beide parken boden een plek voor sport en ontspanning aan de arbeiders die in de textielindustrie werkzaam waren. Het Van Heekpark werd gerealiseerd naar een ontwerp van de Twentse landschapsarchitect Petrus Hermannus Wattez.

Het park van 11 ha heeft een open karakter en bestaat uit een formeel gedeelte en een romantisch gedeelte. Het formele gedeelte is symmetrisch aangelegd met rechte paden en geometrisch gevormde grasvelden waarop ruimte is voor sport en spel. In het centrum ligt een groot ovaal gazon dat van oudsher bestemd was voor cricket maar nu functioneert als sport- en evenemententerrein. Het romantische deel heeft vrijere vormen met slingerende paden die soms verbreden tot ontmoetingsplekken. Het park is beplant met monumentale eiken, linden, wilgen, populieren, kastanjes en rododendrons.

In het park staan verschillende gebouwen, zoals de clubgebouwen van de sportverenigingen. Het tenniscomplex met clubgebouw uit de jaren ‘20 is gerenoveerd, evenals het theehuis uit 1921 dat wordt gebruikt door een culinaire vereniging. De entree van het park wordt gemarkeerd door bakstenen zuilen. Opvallend element is de 6,5 meter hoge gedenknaald, die op 1 april 1922 werd onthuld ter nagedachtenis aan de stichter van het park G.J. Van Heek. Op de vier zijden van de granieten obelisk staan naast sportfiguren ook een werkende man en vrouw afgebeeld. Deze afbeeldingen staan symbool voor de originele functie van het park; een ontspanningsplek voor fabrieksarbeiders.

Het Van Heekpark vormt een ruimtelijk geheel met het Van Lochemsbleekpark, een voormalige buitenplaats die in 1928 aan het park werd toegevoegd. De parken zijn met elkaar verbonden via de zogeheten ‘Berceau’, een lange poort, gevormd door hoog opschietende en bovenaan naar elkaar reikende beuken.