Eschmarke

Locatie Wijk ten oosten van de stad, ligt globaal tussen Het Hoge Boekel, Glanerbrug, de Duitse grens, de Keppelerdijk en de Noord- en Zuid Esmarkerrondweg
Architect Sjoerd Soeters (supervisor)
Jaar 1996-2010
Bouwstijl Stijleclectisch Hedendaags
Opdrachtgever Gemeente Enschede

Begin jaren ’90 besloot de gemeente Enschede tot de aanleg van een nieuwe woonwijk, met het oog op het toenemende aantal inwoners van de stad. Aan de oostkant van de stad, tussen Enschede en Glanerbrug, zijn tussen 1995 en 2010 bijna vierduizend woningen gebouwd. In totaal zeven kleine wijken vormen samen de vinexwijk Eschmarke, waarin een goede leefkwaliteit en de aanwezigheid van veel groen belangrijke kernkwaliteiten zijn.

Bij het stedenbouwkundig ontwerp van de wijk is het bestaande landschap als uitgangspunt genomen. Karakteristieke houtwallen en bomenrijen werden gehandhaafd, waardoor er veel ‘oud’ groen in de wijk te vinden is. Daarnaast zijn er drie ecologische verbindingszones gerealiseerd, die de natuurgebieden aan de noord- en zuidkant van de wijk met elkaar verbinden en zo de flora en fauna in stand houden. Aan de westkant ligt de boszone, in het hart van de wijk de heidezone en aan de oostkant de beekzone. De heidezone is een zogenaamd ecopark en is een samensmelting van een recreatie- en een natuurgebied. Het park omvat boomgroepen en kleine open plekken, vennetjes en moerassen. Daarnaast is er om verdroging van de natuurgebieden te voorkomen veel aandacht besteed aan de waterhuishouding in de wijk. Dit resulteerde onder andere in de aanleg van een natuurlijk waterafvoersysteem in de vorm van wadi’s.

De wijk kent zeven deelgebieden: Eekmaat-West, Eilermarke, Oikos, Beekveld, De Leuriks, Het Schild en Eschmarkerveld. Oikos en Beekveld liggen ten zuiden van het dorp Glanerbrug en maken hier officieel deel van uit. De overige wijken liggen in het gebied tussen Enschede en Glanerbrug. Iedere wijk heeft een eigen thema en karakter, waardoor Eschmarke geen eenvormige vinexwijk is maar meer het beeld geeft van een gezellige lappendeken. De wijk bestaat voornamelijk uit laagbouw, vijftien procent is gestapelde bouw. Centraal in de wijk liggen verschillende voorzieningen, waaronder winkels, medische voorzieningen, sportvelden, een basisschool en kinderopvang.

De wijk is verkeersluw aangelegd met smalle straten. De hoofdwegen hebben het karakter van lanen. Dwars door de wijk lopen een buslijn en hoogwaardige fietsroutes die Eschmarke met de binnenstad verbinden. In het noorden van de wijk is een treinstation gerealiseerd. Het autoverkeer wordt ontsloten via de Gronausestraat.