Singels van Enschede

Locatie Rond het centrum
Jaar 1907-1911
Opdrachtgever Gemeente Enschede

Rond het centrum van Enschede ligt een brede verkeersas die tussen 1916 en 1929 is aangelegd als onderdeel van het gemeentelijke “Uitbreidignsplan” uit 1907. De constructie van deze “singel” was revolutionair voor die tijd en zorgt vandaag de dag nog altijd voor een goede ontsluiting van de Enschedese binnenstad.

Vanaf de tweede helft van de 19e eeuw groeide Enschede in hoog tempo uit van een kleine landelijke nederzetting tot een moderne industriestad. Door de toestroom van duizenden fabrieksarbeiders ontstond er een enorm gebrek aan woonruimte, wat resulteerde in een snelle en ongeplande bouw van goedkopen woningen. De realisatie van deze wijken verliep volledig ongestuurd waardoor er als snel een stedenbouwkundige chaos dreigde te ontstaan. Met de invoering van de Woningwet in 1901 kwam hier verandering in. Deze nationale wet stelde gemeenten verplicht om de woningbouw te reguleren en te laten uitvoeren door erkende woningbouwverenigingen en bouwmaatschappijen. Ook werd aan gemeenten de opdracht gegeven om een uitbreidings- en bestemmingsplan op te stellen en deze iedere tien jaar te herzien.

Onder leiding van burgemeester Edo Johannes Bergsma werd zes jaar na invoering van de wet door de gemeente Enschede een uitbreidingsplan gepubliceerd, waarin de aanleg van verschillende arbeiderswijken en de villawijk Stadsmaten was opgenomen. De infrastructurele ontsluiting werd voorzien door de constructie van een brede verkeersas met een totaallengte van 8 km. Deze “singel” loopt rond het centrum, het Volkspark en verschillende arbeiderswijken, waaronder het Getfert,  Varvik, het Laares, Boddenkamp, Tubantia en Pathmos. Deze wijken werden gebouwd door de woningbouwverenigingen Ons Huis, De Volkswoning, Eigen Haard en Patrimonium.