Brede School Het Palet

Locatie Gerard Terborghstraat
Architect Marie-Jeanne Sas, Ronnie van den Wildenberg
Architectenbureau GAJ Architecten (Arnhem)
Jaar 2011
Bouwstijl Hedendaags
Opdrachtgever Gemeente Enschede

De afgelopen jaren zijn op verschillende plekken in Enschede zogenaamde “brede scholen” gebouwd, multifunctionele wijkcentra die een mix van basisonderwijs, peuteropvang, naschoolse opvang en culturele activiteiten aanbieden en hiermee een open ontmoetingsplek zijn voor wijkbewoners. Voor de wijken Stadsveld en Zwering werd in 2011 de Brede School Het Palet geopend, naar een opvallend ontwerp van Marie-Jeanne Sas en Ronnie van den Wildenberg van GAJ Architecten.

Het Palet bestaat uit twee robuuste in dik metselwerk opgetrokken gebouwen, die als zware bunkers in de grond lijken te zijn weggezakt. Met dit vervreemdende ontwerp is ingespeeld op de belevingswereld van de hoofdgebruikers: kinderen in de leeftijd tot twaalf jaar. Het hoofdgebouw biedt onderdak aan de Openbare Jenaplan Basisschool Het Palet en telt drie bouwlagen met een totaal vloeroppervlak van 1850 vierkante meter. In het gebouw bevinden zich tien leslokalen, een peuterspeelzaal en ruimten voor buitenschoolse opvang (BSO). De plattegrond is praktisch gangloos ontworpen waardoor de beschikbare ruimte optimaal is gebruikt. De derde verdieping geeft toegang tot een schuin oplopend dakterras bovenop de tweede verdieping, waar bij mooi weer les kan worden gegeven. De lagere losstaande gymzaal heeft een oppervlakte van 575 vierkante meter.

De brede school is gebouwd op een vierkant terrein langs de Gerard Terborghstraat, met aan de achterzijde een park. Aan de straatzijde van de school is een “zoen- en zoefzone” ingericht voor twintig auto’s, die tijdens de schooluren als speelplein fungeert. Aan de zuidzijde van het terrein is een royale parkeerplaats gerealiseerd. De Elferinksweg vormt vanuit het centrum van Enschede een lange zichtas op het bijzondere gebouw.