Brede School Bijvank

Locatie Bijvank
Architect Peter Scholl (Maastricht)
Architectenbureau Frencken Scholl Architecten
Jaar 2009
Bouwstijl Hedendaags
Opdrachtgever Woningcorporatie Domijn

In 2009 werd in de wijk Wesselerbrink een Brede School geopend aan Het Bijvank, naar een ontwerp van Peter Scholl. Het gebouw huisvest twee scholen, een peuterspeelzaal en een sportzaal, gecombineerd met veertien appartementen. Het gebouw van ruim 5.700 vierkante meter werd ontwikkeld in opdracht van woningcorporatie Domijn.

De brede school is centraal gesitueerd in het deelgebied Wesselerbrink noord-west en vormt hiermee het visitekaartje van de wijk. De architectuur van het gebouw is in overeenstemming met het karakter van de Wesselerbrink, een woonwijk uit de jaren ’60 die wordt gedomineerd door rechte straten met rechtlijnige woonblokken, gekenmerkt door ritmische patronen en platte daken. Deze typologie is doorgevoerd in het ontwerp voor de brede school; een doosvormig bakstenen gebouw onder een plat dak en met stroken ritmisch geplaatste vensters.

Langs de noord- en zuidgevel van het gebouw bevinden zich de basisscholen, ondergebracht in twee vleugels verdeeld over twee bouwlagen. De lokalen en speelruimtes zijn langs de buitenkant gesitueerd en profiteren hiermee optimaal van het daglicht. Centraal in het gebouw ligt de gezamenlijke gymzaal. Boven de school zijn twee aaneengesloten woonblokken geplaatst met ieder zeven woningen. Deze worden bereikt via de entree met trappenhuis aan de westzijde. De appartementen beschikken over een centrale daktuin met schuurtjes en schuttingen. Aan de oostzijde van het gebouw ligt het schoolplein, omgeven door bomen. De functiemening van schoolgebouw en appartementen heeft als gevolg dat het gebouw gedurende alle dagdelen wordt gebruikt, wat het sociale klimaat van de wijk sterk ten goede komt.