Boswinkel

Locatie Tussen de wijk Pathmos en het industrieterrein Zuiderval
Jaar 1959
Bouwstijl Stempelwijk
Opdrachtgever Gemeente Enschede, diverse woningbouwverenigingen

Boswinkel is een wijk met bijna 6.000 inwoners aan de zuidwestkant van Enschede, gelegen tussen de Haaksbergerstraat en de Zuiderval. De wijk is verdeeld in twee buurten, Oost- en West-Boswinkel, die worden gescheiden door de Burg. M. van Veenlaan. De wijk is eind jaren '50 gebouwd en is een typisch product van het stedenbouwkundig denken van die tijd.

Na de oorlog kampte Nederland met grote woningnood en werden er in rap tempo nieuwe woonwijken gebouwd. Ook Boswinkel is een naoorlogse wijk die snel en met schaarse middelen moest worden gerealiseerd. Het resultaat is een zogenaamde ‘stempelwijk’, een wijk met stroken bebouwing die zich in een ritmisch patroon herhalen. Het oostelijke deel, ook bekend als Oost-Boswinkel, bestaat uit portiekflats met daartussen rijen laagbouw. In het westelijke deel, ook wel Park Boswinkel genoemd, staan meer grondgebonden woningen en vier torenflats. Deze woontorens van twaalf verdiepingen zijn in 1961 gebouwd naar een ontwerp van architect S.J. van Embden. Centraal in de wijk ligt het winkelcentrum. Daarnaast werden er een kerk en verschillende scholen in de wijk gerealiseerd. Boswinkel heeft een groen karakter met veel plantsoenen en speelplaatsen en sportvelden. Tussen de wijk en de rijksweg A35 ligt een parkzone.

Oost-Boswinkel gold jarenlang als een van de armste buurten van Nederland. Daarom werd de wijk in 1993 gepromoveerd tot ‘sociale vernieuwingsbuurt’. Sindsdien ondergaat de wijk regelmatig vernieuwingswerkzaamheden. In 2000 werd aan de Utrechtlaan het buurtcentrum ’t Terphoes geopend en recentelijk is het winkelcentrum gerenoveerd. In 2008 ontwikkelde de gemeente het vernieuwingsplan ‘Toekomstvisie 2029 Boswinkel’. De woningbouwverenigingen De Woonplaats en Ons Huis bezitten samen ruim zevenhonderd woningen, waarvan waarschijnlijk het grootste deel zal worden vervangen door nieuwbouw. Als reactie op deze sanering besloten de inwoners van Boswinkel om in het park een kunstwerk te plaatsen, als tastbare herinnering aan de wijk. Beeldend kunstenaar Jack van Mildert ontwierp een tafel met zitplekken die samen de letters ‘P.O.B.’ vormen, de afkorting van ‘Park Oost Boswinkel’.