Bonhoeffer College

Locatie Van der Waalslaan 35
Architect Johannes Hermanus Sluymer
Architectenbureau Joh. Sluymer B.N.A.
Jaar 1958-60
Opdrachtgever Bestuur van de Stichting Carmel College

Het Bonhoeffer College is een scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs en het vmbo, met in totaal zes verschillende vestigingen verspreid over Enschede. Één van deze vestigingen bevindt zich in het voormalige Jacobuscollege, een fors schoolgebouw gesitueerd in het Wooldrik, een groene wijk uit de jaren vijftig aan de westzijde van de stad. Het in 1960 geopende college werd ontworpen door architect Johan Sluymer.

De school is opgebouwd uit vijf doosvormige volumes. Centraal aan de Van der Waalslaan ligt het entreegebouw van twee bouwlagen, waarin zich de ontvangsthal met trappenhuis, de administratie en stafruimten bevinden. Aan de noordzijde ligt een groot rechthoekig volume van drie bouwlagen, met daarin op de begane grond de fietsenstallingen en verdeeld over de tweede en derde verdieping de gymzaal en toneelruimte. Vanuit de centrale hal lopen twee vleugels van drie bouwlagen in zuidelijke en oostelijke richting. In de zuidvleugel bevinden zich vakspecifieke lokalen, voor natuurkunde, scheikunde, biologie en handenarbeid, terwijl in de lange noordvleugel de algemene klaslokalen zijn ondergebracht. In 1968 werd de school aan het uiteinde van de noordvleugel uitgebreid met een rechthoekige aanbouw, verbonden via een glazen tussenstuk.

De gevels van het gebouw zijn opgetrokken in gele baksteen, afgewisseld met constructieve betonnen spekbanden. De lengtegevels zijn volledig open en voorzien van lange reeksen vierkante vensters. De korte gevels daarentegen zijn gesloten en voorzien van sierbanden in rode baksteen. Rond de entree is een luifel geplaatst met mozaïekwerk. Aan de noordoostzijde van de school liggen sportvelden, in de zuidoosthoek is nog een kleine conciërgewoning te vinden.