Boerderij Berenbroek

Locatie Berenbroeksweg 38-40
Architectenbureau Architectenbureau Melthorst, Hengelo (renovatie 2010)
Jaar 1771 / 1797
Bouwstijl Traditionele Twentse boerderij
Opdrachtgever Familie Jannink, Enschede (renovatie 2010)
Bijzonderheden Rijksmonument

Toen vanaf 1850 in Twente de textielindustrie tot ontwikkeling kwam, werden door de rijke fabrikanten grote stukken grond aangekocht rond de stad. Zij gebruikten hun gronden voor landbouw, jachtpartijen en houtproductie, maar lieten ook landgoederen aanleggen waarop zij vanaf eind 19e eeuw buitenhuizen lieten bouwen. Aan de zuidkant van Enschede herinneren enkele landgoederen aan deze periode, waaronder Groot Brunink, Smalenbroek, Stroink en Berenbroekslanden. Op Berenbroekslanden ligt nog een oude Twentse boerderij van grote cultuurhistorische waarde.

Het boerderijcomplex Het Berenbroek bestaat uit een boerderij met bovenkamer uit 1771 en 1797 en een 18e eeuwse schuur. De boerderij is opgetrokken in basteen, met een plint van Bentheimer zandsteen. Het zadeldak is gedekt met Hollandse pannen, die afkomstig zijn van de oude schuur aan de westzijde van het erf. Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte de boerderij door een onbedoelde bom in het naastliggende weiland zwaar beschadigd, waarna bij de renovatie de pannen werden verplaatst van de schuur naar de boerderij. De topgevels zijn bekleed met hout en voorzien van een windveer met siepelteken, zoals typerend is voor Twentse boerderijen. De voorgevel van de boerderij is voorzien van een strokendeur met bovenlicht, dat evenals de andere vensters een roedenverdeling heeft in kleine ruiten. Verder hebben de vensters halve luiken en hardstenen vensterbanken. Links van de deur is een gevelsteen geplaatst met daarop de tekst ‘HENDRIK BERENBROK GESKEN HEVTINK EL 1771’. De lage zijgevels zijn door aanpassingen deels niet meer oorspronkelijk. In de achtergevel zijn baanderdeuren geplaatst, met in de sluitsteen het opschrift "DIE OP GODT BETROUT HEEFT WEL GEBOUT GBB 1797". De jaartalankers vormen 1797. Aan de noordzijde is in dezelfde stijl een bovenkamer bijgebouwd, die onderdak bood aan inwonende (groot)ouders.

Aan de zuidkant van de boerderij staat een bijzonder theehuisje uit begin 20e eeuw, waarvan de gevels met takken zijn bekleed en het dak met stro is belegd. Het erf is gedeeltelijk bestraat met veldkeitjes. Vandaag de dag maakt de historische boerderij deel uit van een groter boerderijcomplex met verschillende schuren. Met de restauratie wordt de boerderij aan de moderne eisen van comfort aangepast.