Blijdensteinpark

Locatie Boulevard 1945
Jaar 1855 / 1957
Opdrachtgever H.G. Blijdenstein / J.I. Beltman-Blijdenstein

Het Blijdensteinpark ligt aan de oostkant van Enschede, aan de binnenzijde van de singel. Het park bestaat uit twee delen die worden gescheiden door de Boulevard 1945. In het park staat een monumentale villa, die plaats biedt aan een expositieruimte voor hedendaagse kunst. Evenals veel andere parken in Enschede was het Blijdensteinpark van oudsher een fabrikantenbuitenplaats.

In 1855 werd door de Enschedese textielfabrikant H. G. Blijdenstein een buitenplaats gesticht langs de Helweg, de huidige Gronausestraat. Het landgoed bestond uit een neoclassicistische villa met symmetrische witgepleisterde gevels, omgeven door een fraai aangelegde tuin. Hun dochter Johanna Ida Beltman-Blijdensteijn was de laatste bewoner van deze villa. In 1957 schonk zij het 5,5 hectare grote terrein en de villa aan de gemeente, waarna de oude Hessenweg die het terrein doorkruiste plaatsmaakte voor de Boulevard 1945. De noordelijke en zuidelijke parkdelen werden in het Blijdensteinpark veranderd en de villa werd ter beschikking gesteld aan de Stichting Textielgeschiedenis, die er in 1962 een textielmuseum openden. Momenteel heeft het voormalige landhuis de functie van expositieruimte en atelier gekregen onder de naam ’Villa de Bank’.

Er zijn een aantal kunstwerken in het park gesitueerd: ‘Excalibur pretending’ zijn twee windobjecten van in elkaar draaiende vierkanten van kunstenaar Alwie Oude Aarninkhof, ‘Evoluzione del cerchio’ is een cirkelvormig plastiek van Carmelo Cappello en ‘Eight and a half minutes to see’ is een piramidevormig gebouwtje van Karin Bosch. Ook bevindt zich in het park het door Hans Petrie vervaardigde Indiëmonument, een bronzen beeld van een bescherming zoekende persoon.

Samen met het Wooldrikspark, gelegen aan de overkant van de singel, vormt het park een groene zone in het westelijke deel van de stad. In 2010 werd Blijdensteinpark voorzien van een groot klim- en klautertoestel en een aantal kleine speeltoestellen.