Abraham Ledeboerpark

Locatie Hengelosestraat
Architect Dirk Wattez, reorganisatie door Pieter Wattez
Bekend van Pieter en Dirk Wattez zijn bekende tuinarchitecten
Jaar 1885 / 1956
Bouwstijl Landschapsstijl
Opdrachtgever A. Ledeboer, J.B. Ledeboer
Bijzonderheden Gemeentelijk monument

Het Abraham Ledeboerpark is een voormalige fabrikantenbuitenplaats die in 1885 door de heer Abraham Ledeboer werd gesticht. Het oorspronkelijke landschappelijke ontwerp is afkomstig van D. Wattez, later werd het park gereorganiseerd door zijn zoon P.H. Wattez. Het Ledeboerpark wordt omsloten door het landgoed Het Wageler en is gelegen aan de noordwestzijde van de stad.

Het park is aangelegd in landschappelijke stijl met glooiende lijnen. Verschillende vijvers en weiden worden omsloten door bospartijen. Op de weiden grazen schapen, geiten, herten en ezels. Centraal ligt het koetshuis uit 1885 waarin een imkervereniging een bijenstal heeft ondergebracht. Aan de oostzijde van het park ligt het Lammerinkswoner, waarin zich een milieu-educatiecentrum bevindt. Deze Twentse boerderij, een zogenaamd ‘lös hoes’, is door Koert Lammerink in Usselo gebouwd omstreeks 1175 en werd in 1977 naar het park verplaatst. In 1983 werd in het park een schuur uit het begin van de 18 eeuw geplaatst, afkomstig van het erve de Kemper aan de Meerschenkampweg.

Het Abraham Ledeboerpark wordt omsloten door het landgoed Het Wageler. Dit gebied van 46 hectare dankt zijn naam aan het vroegere Erve het Wageler, dat rond 1500 is gesticht en waarvan de boerderij begin 20e eeuw is afgebroken. Het landgoed kenmerkt zich door een kleinschalige afwisseling van akkers, graslanden, houtwallen, bosjes, boerderijen, beken en ruigten. Hiermee is het een karakteristiek Twents ’kampenlandschap’. Op het landgoed zijn amfibieënpoelen en natuurspeelplaatsen te vinden. Ten westen liggen een heemtuin en heembos. Centraal in het park staat een zogenaamde ‘Sequoia’, de dikste mammoetboom van Twente en één van de dikste van Nederland. Op zeven plaatsen in het park zijn kunstobjecten geplaatst, passend bij de verschillende landschapselementen.  Op de es bij bezoekerscentrum Het Lammerinkswonner wordt iedere zomer rogge, gerst, tarwe en haver ingezaaid, zodat de bezoekers een graanpad kunnen volgen.

De hoofdingang van het park is gesitueerd aan de Hengelosestraat en is gemarkeerd door een toegangspoort met adelaars en rozen. Aan de van Heeksbleeklaan bevinden zich vier zijingangen. Gelijktijdig met de aanleg van het landgoed liet Ledeboer een villa bouwen, die in 1956 is afgebroken.